ML Polyolefins

Gospodarka Odpadami

Gospodarka odpadami

ML Polyolefins od ponad 20 lat zajmuje się gospodarką odpadami z tworzyw sztucznych.

Zajmujemy się odbiorem polipropylenu (PP), polietylenu (PE), laminatów odpadów opakowaniowych oraz wszelkimi rodzajami odpadów w/w poliolefin. Jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem surowców PI (Post Industrial) oraz PC (Post Consumer).

Zapewniamy własny transport kontenerów oraz opracowanie koncepcji segregacji odpadów na terenie firmy klienta. Organizujemy odbiór od kontrahentów na terenie całej Europy. Nasi specjaliści, wspólnie z dostawcami wypracowują efektywne rozwiązania nie kolidujące z produkcją klienta, organizując segregację i wywóz odpadów z terenu ich firmy.

Zabezpieczamy zaplecze techniczne u kontrahentów, takie jak kontenery, prasokontenery, belownice, wywrotnice, pojemniki, itp. Organizujemy przeszkolenie personelu naszych dostawców oraz transport odpadów do naszego zakładu.

Nasi dostawcy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo. Pracownicy ML Polyolefins organizują i prowadzą szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować odzysk surowców i zminimalizować straty. Przygotowujemy również audyty weryfkujące poprawność rozwiązań w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami. Posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia przewidziane przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

„Konsekwentnie budujemy przedsiębiorstwo, które odpowiada na cywilizacyjne wyzwania. Zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego to nie są puste hasła, a kierunek działań, dzięki któremu kolejne pokolenia będą miały szansę cieszyć się zdrową i czystą planetą. Pomagamy przedsiębiorstwom z branży tworzyw sztucznych wdrożyć innowacyjne rozwiązania, będące kluczem do wspólnego sukcesu.”

CEO Tomasz Mikulski

O nas

Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych – odzysk surowców poprodukcyjnych (PI) i pokonsumpcyjnych (PCR)

Założonym w 2000 roku przedsiębiorstwem od początku kieruje założyciel i obecny prezes Tomasz Mikulski, dzięki któremu w ciągu dwóch dekad marka ML Polyolefins stała się synonimem wysokogatunkowych regranulatów polipropylenu, o szerokim zastosowaniu w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Od chwili powstania przedsiębiorstwo ML Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą przetwórców tworzyw sztucznych, wspierając budowę zaawansowanych i efektywnych systemów gospodarki odpadami w fabrykach z wielu branż.

Własna flota transportowa oraz park maszynowy udostępniany kontrahentom, wraz z wykwalifikowanym personelem, są gwarancją wdrożenia właściwej polityki odpadowej w przedsiębiorstwach poszukujących sprawdzonego partnera.

Konsekwentna budowa nowoczesnego parku maszynowego oraz wypracowane unikalne know-how, pozwalają spełniać wysokie oczekiwania największych przetwórców PP w krajach Unii Europejskiej i Ameryki Północnej.

Szczególną rolę w procesie udoskonalania produktów odgrywają działy R&D oraz kontroli jakości, dzięki którym ML Polyolefins należy do liderów wdrażania nowych rozwiązań produkcyjnych oraz wytwarzania specjalistycznych compoundów na bazie recyklatu PP.

Grupa ML

Jeden z liderów rynku recyklatów tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz produkcji wtryskowej

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność pod dwiema markami:

ML Polyolefins

największy producent regranulatów rPP w regionie CEE

łączne moce produkcyjne:
25 000 ton rocznie

obszar działania – Europa i Ameryka Północna

Stella Green

produkcja ekoproduktów dla domu i ogrodu

dystrybucja w krajach całego świata

Polityka jakości

Dążymy do zapewnienia doskonałej jakości naszych usług i wyrobów oraz minimalizowania negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka i efektywności procesów wewnętrznych

Jakość i powtarzalność oferowanych produktów były dla nas od zawsze kluczem do spełniania wymagań klientów i budowania wieloletnich relacji z naszymi partnerami. Nacisk położony na rozbudowę własnego laboratorium, rozwój działu R&D oraz współpraca z jednostkami naukowymi pozwoliły nam osiągnąć wymierne efekty w postaci produkcji wysokogatunkowych regranulatów tworzyw sztucznych o jakości zbliżonej do materiałów prime.

Ekologia

Jesteśmy Organizacją, która wykorzystuje odpady w celu powtórnego ich przetworzenia i zastosowania do produkcji wyrobów użytecznych dla ludzi.

Przyczyniamy się do ochrony zasobów naszej planety i minimalizujemy negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.

Chronimy bezpieczną, przyjazną przyszłość następnych pokoleń.

Jakość

Stawiając na jakość i wyzwania współczesnego świata, ML Sp. z o.o. opiera się na wysokich standardach, których utrzymanie gwarantuje certyfikacja TÜV Rheinland I Plastics Recyclers Europe.

Jakość potwierdzona certyfikatami:

Relacje

Chcemy osiągać cele biznesowe przy zachowaniu zasad etyki. Nasze działania opieramy na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, właściwej komunikacji, profesjonalizmie. Dbamy o pozytywne relacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Jakość naszej pracy i skuteczność ochrony środowiska jest nieodzownym elementem zaufania do naszych usług i budowania wiarygodności firmy ML Sp. z o.o.

Samodoskonalenie

Ochrona środowiska naturalnego, zapewnienie jakości, spełnianie wymagań prawnych, regulacyjnych i zainteresowanych stron jest możliwe dzięki doskonaleniu procesów wewnętrznych. Doskonalenie postrzegamy jako proces ciągły, którego istotą jest zrozumienie wymagań, szacowanie ryzyka, ustanowienie i wdrożenie polityk, monitorowanie skuteczności działań i podejmowanie decyzji w oparciu o fakty.

Współpraca z instytucjami

Współpraca naukowa z jednostkami uniwersyteckimi, specjalizującymi się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i badającymi zagadnienia związane z recyklingiem pozwala nam być liderem w zakresie innowacji produktowych, które pełnią kluczową rolę w realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspólne projekty, także o zasięgu międzynarodowym, owocują m.in. ochroną patentową wyrobów powstających w naszym przedsiębiorstwie.

Projekty Unijne

Projekty realizowane przez ML sp. z o.o. przy wsparciu Funduszy Europejskich:

2022

Wykorzystanie nowych materiałów porecyklingowych w innowacyjnej technologii wytwarzania ulepszonych produktów użytkowych
Wartość projektu: 24 452 873,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 14 671 723,80 PLN

Cel projektu: wdrożeniu nowej technologii wytwarzania gotowych wyrobów użytkowych z wykorzystaniem materiałów porecyklingowych charakteryzujących się większą odpornością na deformacje, wzrostem wytrzymałości na pękanie oraz unikalnym składem materiałowym.

Efekty projektu: Planowana inwestycja w efekcie doprowadzi do wprowadzenia na rynek nowego produktu i dywersyfikuje ofertę naszej firmy o nowe produkty z tworzyw sztucznych. Nowe produkty będą znacząco zmodyfikowane, o ulepszonych właściwościach, umożliwiającym efektywne i uzasadnione ekonomicznie wtórne wykorzystanie pomijanych dotychczas przez recyklerów odpadów folii PE/PA.

2021

Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia produkcji modułowego systemu do utwardzania i stabilizacji gruntu
Wartość projektu: 17 056 800,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 8 986 920,00 PLN

Cel projektu: uruchomienie produkcji modułowego system do utwardzania i stabilizacji gruntu.

Planowane efekty: wprowadzenie do oferty spółki nowego, innowacyjnego produktu.

2021

Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych
Wartość projektu: 8 666 277,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 PLN

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Cel projektu: wdrożenie w ML sp. z o.o. technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych.

2021

Wdrożenie technologii wytwarzania regranulatu o podwyższonej homogeniczności z zadrukowanych, trudno przetwarzalnych laminatów folii poprodukcyjnej PP/PE
Wartość projektu: 10 909 090,92 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 000 000,00 PLN

Cel projektu: Celowe zagospodarowanie trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwarzania trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

2020

Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w firmie ML Sp. z o.o.
Wartość projektu: 250 643,10 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 250 643,10 PLN

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek wystąpienia epidemii COVID-19.

2014

"Wzrost konkurencyjności PPHU ML" poprzez zwiększenie proekologicznej produkcji regranulatów.

2014

Wdrożenie nowej techonologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudnoprzetwarzalnych

W ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013, przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.

2013

Dofinansowanie na działanie 6.1 Paszport do Exportu. DOTACJE NA INNOWACJE

2011

Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013

2008

Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPOWKP 2.2.1