ML Polyolefins

Już po raz czwarty ML Polyolefins wyróżniło Świadectwami Packaging Circular Economy przedsiębiorstwa, które dbają o prawidłowe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Do grona nagrodzonych dołączyły nowe przedsiębiorstwa. W tym roku po raz pierwszy oprócz świadectw PCE wręczono także wyróżnienia dla firm dążących do wprowadzenia w swojej działalności rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tworzywa

Tworzywa sztuczne – ze względu na swoją trwałość, efektywność oraz przydatność do recyklingu – stają się podstawą przejścia z linearnego modelu wykorzystania surowców na gospodarkę cyrkularną. Głównym obszarem ich wykorzystania jest produkcja opakowań. Sektor ten odpowiada za około 40% ogólnego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie. Celem, do którego dąży branża, a który wyznaczają również przepisy europejskie, jest przeznaczenie coraz większej ilości odpadów jako surowiec do produkcji kolejnych wyrobów w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Jedną z inicjatyw promującą rozwiązania cyrkularne są Świadectwa Packaging Circular Economy wręczane przez ML Polyolefins przedsiębiorstwom z branży opakowań giętkich. Nagrody te doceniają przedsiębiorstwa, które skupiają się na prawidłowej gospodarce odpadami z tworzyw sztucznych przyczyniając się do ich wtórnego wykorzystania.

– To już czwarta edycja wręczenia świadectw Packaging Circular Economy. W Polsce jesteśmy na początku drogi do osiągnięcia cyrkularności tworzyw. Dlatego bardzo się cieszę, że z roku na rok przybywa przedsiębiorstw, które gospodarują swoimi odpadami opakowaniowymi z tworzyw zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to realizowane poprzez racjonalizację swojego portfolio produktowego, starając się eliminować te produkty, które są nierecyklowalne, ale także segregację odpadów prowadzącą do ich odzysku – wyjaśnia Krzysztof Nowosielski, dyrektor handlowy ML Polyolefins.

W tym roku Świadectwa PCE zostały w sumie przyznane dziewięciu przedsiębiorstwom. Do grona laureatów dołączyła firma CDM Packaging. Świadectwa zostały przedłużone laureatom poprzedniej edycji – Amerplast, Florek-Plast, Fol-Druk Flexo, Drukpol, Grafix, Mondi, Pałucka Drukarnia Opakowań i Yanko. Po raz pierwszy wręczono również Wyróżnienia PCE przedsiębiorstwom, które rozpoczęły wdrażanie rozwiązań gospodarki cyrkularnej do swojej działalności.

– Nowe wyróżnienie otrzymały firmy Lorenz Lajkonik, Vefi Packaging, Pak Toruń oraz Henkel. Zdecydowaliśmy się wyróżnić te kilka przedsiębiorstw, które w tym momencie wprowadziły ciekawe, często innowacyjne rozwiązania prowadzące do realizacji celów zrównoważonego rozwoju – takie jak kompleksowy system sortowania odpadów, metody minimalizacji ich objętości czy wprowadzanie na rynek wyłącznie produktów monomateriałowych – podkreśla Krzysztof Nowosielski.

Świadectwa PCE – wzorem lat ubiegłych – zostały przyznane podczas Konferencji Bezpieczne Opakowanie, organizowanej przez czasopisma Opakowanie i Poligrafika.

– 11. edycja wydarzenia zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Gościliśmy ponad dwustu producentów i przetwórców opakowań, którzy wysłuchali dziesięciu prezentacji oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym recyklingu, który został bardzo ciepło przyjęty – wskazuje Anna Naruszko, redaktor naczelna czasopism Opakowanie i Poligrafika.

To właśnie recykling jest nieodłącznym elementem dyskusji na temat opakowań z tworzyw sztucznych. Są one powszechnie stosowane w różnych gałęziach gospodarki, ponieważ przemawia za nimi szereg korzyści i zalet. Po okresie użytkowania należy racjonalnie prowadzić gospodarkę odpadami opakowaniowymi, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i umożliwić ich recycling.

– Opakowania to dzisiaj produkty dość skomplikowane jeśli chodzi o budowę, ponieważ występują wśród nich barierowe wyroby wielowarstwowe i wielopolimerowe, a także zadrukowane, które są trudniejsze do wykorzystania we wtórnym przetwórstwie. W związku z tym, że są one wytwarzane z tworzyw termoplastycznych, istnieje uzasadniona potrzeba, żeby realizować ich recykling mechaniczny. W dobie gospodarki ta droga jest zasadna i konieczna, a cała branża tworzyw sztucznych powinna zadbać o podjęcie skuteczniejszych działań w kierunku większego udziału regranulatów tworzyw termoplastycznych w nowych wyrobach – mówi dr hab. inż. Dariusz Sykutera, profesor Politechniki Bydgoskiej.

Inicjatywę wręczenia Świadectw PCE wspiera grono partnerów. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęli: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL oraz Polska Izba Opakowań. Natomiast patronami medialnymi zostały czasopisma Opakowanie, Poligrafika i Plast Echo oraz portal Plastech.pl.

– Chcemy nadal wyróżniać przedsiębiorstwa, które są liderami wprowadzania założeń gospodarki cyrkularnej w branży tworzyw sztucznych. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach jeszcze bardziej powiększy się grono firm, które wyróżniają się prawidłową gospodarką odpadami – dodaje Nowosielski.

Czytaj także – Recykling – drugie życie odpadów z tworzyw sztucznych

Zajrzyj na nasz profil na LinkedIn!