ML Polyolefins

HistoriaTworzywa sztuczne są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach gospodarki. Ich masowa produkcja ruszyła w XX wieku i zrewolucjonizowała życie milionów ludzi na całym świecie. W dobie troski o środowisko i zasad zrównoważonego rozwoju tworzywa sztuczne wywołują jednak pejoratywne skojarzenia i dla wielu materiał ten jest synonimem zanieczyszczenia środowiska.

Tworzywa sztuczne

Światowa produkcja i wykorzystanie tworzyw sztucznych wzrasta. Tylko w Europie produkcja w 2021 roku wyniosła ponad 57 milionów ton (Tworzywa – Fakty 2022, Plastics Europe). Z uwagi na ich ilość w środowisku ważne jest prawidłowe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych. Z pomocą przychodzi tutaj recykling, który umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie ilości odpadów w środowisku. Jednak jak wskazuje OECD jedynie 9% produkowanych tworzyw sztucznych przekazywanych jest do recyklingu.

Historia

Ludzkość od najdawniejszych czasów szukała możliwości powtórnego użycia przedmiotów codziennego użytku. Konieczne i powszechne było ich naprawianie lub przerabianie na nowe – z uwagi na ograniczone zasoby surowców. Tak działo się między innymi z ceramiką czy zepsutymi narzędziami.

Sam recykling rozwinął się dopiero w XX wieku. Jednak jego początków można doszukiwać się dużo wcześniej. Pierwsze odnotowane przypadki powtórnego wykorzystania zużytego papieru przez Japończyków datowane są na wiek XI.

Podczas rewolucji przemysłowej i wzrostu konsumpcjonizmu, zwiększała się ilość odpadów, które stawały się coraz większym problemem dla społeczeństwa. Wtedy też rozpoczęto starania w celu wypracowania sposobu segregacji odpadów i powtórnego ich przetworzenia. Natomiast pierwszy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstał w Stanach Zjednoczonych. W 1895 roku wprowadzono te rozwiązanie w Nowym Jorku. W XX wieku rozpoczęto wdrażanie pomysłu także w innych krajach. Surowce wtórne na szeroką skalę wykorzystywano jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku.

Symbol recyklingu

Symbol trzech strzałek układających się w kształt trójkąta i odpowiadających ruchowi wskazówek zegara zna niemal każdy. Znak ten jest powszechnie stosowany na opakowaniach różnych produktów i oznacza ich przydatność do recyklingu.

Symbol ma już ponad 50 lat i powstał jako praca zgłoszeniowa na konkurs. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Container Corporation of America i miało wyłonić projekt znaku graficznego, który będzie używany na produktach z papieru nadających się do recyklingu. Nowa etykieta miała na celu czytelne oznaczenie opakowania, a także podniesienie świadomości konsumentów w zakresie recyklingu.

Wśród 500 zgłoszonych prac uznanie zyskał projekt Gary’ego Andersona. 23-letni wówczas student zaprojektował symbol składający się z trzech strzałek tworzących zamkniętą pętlę recyklingu. Za wygraną w konkursie otrzymał nagrodę w wysokości 2000 dolarów. Dzięki temu od ponad 50 lat na całym świecie do oznaczania możliwości ponownego przetworzenia opakowań i rozpoznania materiału używany jest symbol stworzony przez Gary’ego Andersona.

Zajrzyj na nasz profil na LinkedIn!

Czytaj także – Warsaw Plast Expo