ML Polyolefins

Po raz kolejny podczas Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL zaprezentowano laureatów konkursu na najlepsze produkty. Nagrodę w kategorii „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych” uzyskało konsorcjum w składzie: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa, ML Polyolefins, Politechnika Bydgoska i Technische Universität Chemnitz.

Partnerzy opracowali technologię wtórnego wykorzystania granulatu odpadów folii polipropylenowej i gumy z opon samochodowych w wyrobach wielkogabarytowych typu krata do umacniania gruntów. Za te rozwiązanie konsorcjum otrzymało nagrodę w kategorii „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych”.

– Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanego wyróżnienia. Ideą działalności naszego przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska poprzez minimalizację ilości odpadów i ich recykling. Nasz dział R&D wciąż pracuje nad nowymi recepturami recyklatów zagospodarowując odpady trudnoprzetwarzalne tak jak w przypadku tego projektu, gdzie użyto regranulatów folii i gumy z opon samochodowych. Jest to odpowiedź naszej branży na wyzwania środowiskowe obecnych czasów – wskazuje Tomasz Mikulski, prezes ML Polyolefins.

Projekt wpisuje się w rozwiązania gospodarki cyrkularnej, według której wyprodukowane już tworzywa powinny znajdować się w obiegu gospodarczym jak najdłużej. Do takiego modelu dąży Unia Europejska wprowadzając Zielony Ład i założenie osiągnięcia neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku.

– To duże osiągnięcie dla Klastra i naszych partnerów. Wspieranie działalności B+R, oprócz takich zagadnień jak integracja, wspólna promocja, współpraca międzynarodowa i edukacja, jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Natomiast współpraca nauki z biznesem jest podstawą dalszego rozwoju firm – mówi Piotr Wojciechowski, dyrektor zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa.

Granulat odpadów folii polipropylenowej i gumy z opon samochodowych został wykorzystany do stworzenia prototypu gotowego produktu, czyli kraty przeznaczonej do umacniania gruntów sypkich. Jest to przykład praktycznego zastosowania opracowanej technologii.

– Projekt zakładał użycie jednorodnego proszku gumy oponowej o wielkości ziarna poniżej 0,5 mm jako napełniacza regranulatu polipropylenu. Przygotowana kompozycja rPP-GTR stanowiła materiał wsadowy w procesie wtryskiwania. Trudność polegała na tym, że mieszanka zawierała minimum 50% napełniacza gumowego. Gruntowne badania parametrów technicznych materiału pozwoliły wykonać i dostosować formę wtryskową – tłumaczy prof. Dariusz Sykutera z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej.

Podmiotem łączącym uczestników i kierującym pracami był Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawowała Politechnika Bydgoska zapraszając jednocześnie do współpracy specjalistów z Professorship of Lightweight Structures/Polymer Technology w Chemnitz. Natomiast wdrożenie technologii oraz zastosowanie opracowanej mieszanki w produkcie ostatecznym było po stronie partnera biznesowego ML Polyolefins.