Tworzywa sztuczne stały się niezastąpione w wielu dziedzinach gospodarki – między innymi w medycynie czy transporcie. Dzięki swoim właściwościom i zaletom szybko zyskały popularność ułatwiając życie milionów ludzi na całym świecie. Aby tworzywa sztuczne nie obciążały środowiska, należy świadomie z nich korzystać. Pomocna w tym może się okazać zasada 3R.

Zasada 3R to praktyczne narzędzie, dzięki któremu codzienne postawy i wybory konsumentów stają się bardziej zrównoważone. Odnosi się do sposobu konsumpcji i gospodarowania odpadami. Sama nazwa pochodzi od angielskich słów:

Reduce – ograniczanie

Reuse – ponowne używanie

Recycle – odzyskiwanie

U podstawy tej piramidy znajduje się zasada Reduce. Polega ona na ograniczeniu wytwarzania odpadów, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla środowiska. Dotyczy to między innymi racjonalnych postaw konsumentów podczas zakupów czy rezygnacji ze zbędnych opakowań.

Kolejnym poziomem jest ponowne używanie. Należy dążyć do tego, aby maksymalnie przedłużać cykl życia produktów nie tylko stosując wyroby wielokrotnego użytku, ale również poprzez ich naprawę czy nadawanie nowych funkcji i wykorzystanie w innej roli.

Ostatnim poziomem jest recykling. Kluczowa jest tutaj prawidłowa segregacja odpadów, która pozwala przetworzyć je na surowiec przeznaczony do produkcji nowego wyrobu, nadając tym samym odpadom drugie życie.

W świetle tych zasad istotna staje się świadomość w korzystaniu z tworzyw sztucznych, zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców. Aspekty ekologiczne należy uwzględniać na każdym etapie cyklu życia produktów, aby były one tworzone i użytkowane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Wpisuje się w to wykorzystanie do produkcji nowych wyrobów – z jednej strony materiałów, które w łatwy sposób można powtórnie przetworzyć, a z drugiej – tych pochodzących z recyklingu.

Zasada 3R przybliża nas do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to promocja bardziej przyjaznego dla środowiska stylu życia oraz konsumpcji i zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka. Obecnie spotyka się również rozszerzenie tej zasady do 5R: refuse, reduce, reuse, recycle, rot. Wspomniane wcześniej reguły 3R zostały tu uzupełnione o etapy: refuse, czyli odmawianie użycia niepotrzebnych produktów, które są często problematyczne jako odpad, oraz rot – kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Czytaj także: Eco-design opakowań – projekt w zgodzie ze środowiskiem