Cel projektu: wdrożeniu nowej technologii wytwarzania gotowych wyrobów użytkowych z wykorzystaniem materiałów porecyklingowych charakteryzujących się większą odpornością na deformacje, wzrostem wytrzymałości na pękanie oraz unikalnym składem materiałowym.