ML Polyolefins

Cel projektu: wdrożeniu nowej technologii wytwarzania gotowych wyrobów użytkowych z wykorzystaniem materiałów porecyklingowych charakteryzujących się większą odpornością na deformacje, wzrostem wytrzymałości na pękanie oraz unikalnym składem materiałowym.

Efekty projektu: Planowana inwestycja w efekcie doprowadzi do wprowadzenia na rynek nowego produktu i dywersyfikuje ofertę naszej firmy o nowe produkty z tworzyw sztucznych. Nowe produkty będą znacząco zmodyfikowane, o ulepszonych właściwościach, umożliwiającym efektywne i uzasadnione ekonomicznie wtórne wykorzystanie pomijanych dotychczas przez recyklerów odpadów folii PE/PA.