ML Polyolefins

Cel projektu: uruchomienie produkcji modułowego system do utwardzania i stabilizacji gruntu.

Planowane efekty: wprowadzenie do oferty spółki nowego, innowacyjnego produktu.